HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Górznie, z 1403 roku, informują, że była wsią rycerską, jedną z największych wsi w regionie. W XVIII wieku właścicielami Górzna była rodzina Bereźnickich. W 1872 roku dr Józef Lipski herbu Grabie odkupił Górzno za 95 000 talarów od ówczesnego dziedzica Górzna, Ignacego Bereźnickiego.

Rodzina Lipskich początkowo zamieszkiwała w niewielkim parterowym dworku, który znajdował się na terenie parku o powierzchni 13 ha. W roku 1912 z inicjatywy Kazimierza Lipskiego dokonano rozbudowy dworku. Powstał pałac w stylu neoklasycystycznym, zaprojektowany przez Kazimierza Rucińskiego.

Mieszkańcami pałacu w Górznie, którzy zapisali się na kartach historii, byli: Kazimierz Lipski (1870-1940) oraz Błogosławiona Siostra Sancja, Janina Szymkowiak.

Kazimierz Lipski należał w okresie zaborów do najwybitniejszych konserwatystów poznańskich. Pochodził z rodziny bardzo zasłużonej dla regionu, ale i wybijającej się w życiu politycznym i społecznym kraju.  Jego ojciec brał czynny udział polityczny w okresie tworzenia Księstwa Warszawskiego. W patriotycznej rodzinie Lipskich wiele osób zaangażowanych było w sprawy publiczne. Najwybitniejszym przedstawicielem Lipskich, był Józef Lipski (1894-1958), dyplomata, ambasador Polski od 1933 do 1939 w Berlinie. W okresie wojny doradca polityczny w gabinetach Naczelnego Wodza: Sikorskiego, Sosnkowskiego i Andersa, z którym łączyła go przyjaźń; za zasługi odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Błogosławiona Siostra Sancja, Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 r. w Możdżanowie, Od wczesnej młodości prowadziła głębokie życie religijne, mając zawsze dla każdego dobre słowo i uśmiech. Nazywana była w poźniejszych latach Aniołem dobroci.  Siostra Sancja u państwa Lipskich spędziła rok, poznając tajniki prowadzenia domu. Następnie w trakcie studiowania romanistyki, pojechała z pielgrzymką do Lourdes, gdzie podjęła decyzję o wstąpieniu do klasztoru. W 1936 r. wstąpiła do Sióstr Serafitek w Poznaniu, gdzie z dużym poświęceniem oddała się pracy wychowawczej. Zmarła w 1942 roku; jej grób znajduje się przy kościele św. Rocha w Poznaniu, przyciągając od lat wielu wiernych, którzy proszą ją o wstawiennictwo u Boga. W niedzielę 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach Krakowskich Papież Jan Paweł II beatyfikował Siostrę Sancję Janinę Szymkowiak.

Dodatkową atrakcją kompleksu pałacowo-parkowego jest kościół parafialny w Górznie, zbudowany z drewna w 1755 roku, do dzisiaj nie konsekrowany. Wyposażenie wnętrza jest barokowo - rokokowe.


HOME . PAŁACPARKHISTORIATERAŹNIEJSZOŚĆGALERIAWYNAJEMKONTAKT