PARK

W szerokim, rozłożystym parku, spotkać można ogromne bogactwo, ponad 80 gatunków drzew i krzewów: dęby szypułkowe, świerki pospolite, graby, jesiony wyniosłe, klony; wzrok przyciągają magnolie japońskie, tulipanowce amerykańskie, cyprysik lawsonia, cyprysik groszkowy, nutajski i świerk kłujący. Ktokolwiek tu zawędruje, z zachwytem przemierzać będzie dębowe aleje dojazdowe, przyglądając się po drodze majestatycznym, niemal dwustuletnim okazom drzew w zakolu dużego stawu.


HOME . PAŁACPARKHISTORIATERAŹNIEJSZOŚĆGALERIAWYNAJEMKONTAKT